Om produktene

Den energien som kommer fra solen kalles solenergi. Solenergi er grunnlaget for
alle former for liv her på jorden. Det er den eldste energikilden og består av
utallige fotoner som er en viktig næringskilde for både mennesker og dyr.
Mennesker absorberer sollys og omgjør dette til celleenergi – uten lys intet liv!

Men vi fanger ikke bare opp sollyset, vi avgir også lys. På 1970-tallet oppdaget den tyske
biofysikeren Fritz-Albert Popp dette fenomenet. I dag er det ingen tvil om at vår kropp inneholder
et stort antall biofotoner. Man antar at disse biofotonene er ansvarlige for kommunikasjon
mellom celler og innad i hver enkelt celle.

Miljøpåvirkning, stråling, stress og andre belastninger kan føre til at man får underskudd av
biofotoner i kroppen, noe som kan svekke cellekommunikasjonen. Følgene av et slikt underskudd
er varierende og vitenskapen har ikke forsket ferdig på dette.

Ettersom forskningen har lykkes med å binde opp biofotoner i glass, arbeider vi for at alle
mennesker skal kunne bruke disse sammenhengende og verdifulle energibølgene.
Derfor produseres det spesielt for Energy and Light et kvartsgarn i mykt stoffmateriale som ladet
med fotonenergi. Med våre produkter kan både voksne og barn få påfyll av biofotonenergi.
Biofotonprodukter fra Energi and Light – støtter opprettholdelsen av balanse i kroppen på en
behagelig og fleksibel måte.

En revolusjon innen idrett:

Biofotoner i restitusjon

Etter en kraftanstrengelse så trenger menneskekroppen hvile og restitusjon. I
dette tidsrommet tar organismen blant annet hånd om reparasjonen av de fine
muskelstrukturene som skades under treningen. For å styre disse reparasjonene
så godt som mulig så krever våre kropper framfor alt informasjon om eksakt
hvor skadene har inntruffet i følge Heidi Kühnert, som er hjernen bak produktene.

Vi går i dag ut ifra at denne informasjonen og disse
kommandoene overføres i kroppene våre av såkalte
biofotoner. Disse små, lette partiklene ble oppdaget i
menneskekroppen for mer enn 30 år siden av den tyske
biofysikeren Fritz-Albert Popp. Informasjonsutvekslingen som
er så viktig for organismen gjøres av biofotoner i lysets
hastighet. Gjennom deres hjelp kan kroppene våre bygge ca 10
millioner nye celler per sekund på rett sted. Biofotonene
støtter dermed en friksjonsfri restitusjonsprosess i våre
kropper.

I sin naturmedisinske praksis undersøkte forfatteren som
utviklet fotonsengen Galago, og som i over 20 år hadde vært
en lidenskapelig naturlege, om amatøridrettsutøvere kan
nyttiggjøre seg av et ekstra opptak av biofotoner i
restitusjonsprosessen etter treningen. Gjennom tester så ble
det tatt blodprøver av amatørutøverne før og etter deres
respektive individuelle trening (f.eks. tennis, løping eller
sykling). Etter to timer med restitusjon ble blodverdiene
kontrollert på ny. Tidligst 48 timer etter den første
belastningen gjentok man prosedyren, med den forskjellen at
amatørutøverne nå restituerte i en time etter treningen på
fotonsengen Galago. Resultatene var forbløffende.
Restitusjonen skjedde betydelig raskere enn forventet:

 • Enzymet laktatdehydrogenase (LDH) var to timer
  etter treningen i normalområdet. Kontrollgruppen
  uten biofotoner viste en økning på 100%.
 • Den akutte verdien for kreatinkinase (CK), som
  påviser skade på muskulaturen sank utrolig raskt, til
  tross for at det ble registrert en økning etter
  treningen uten biofotoner.
 • Verdien for det C-reaktive proteinet (CRP) viste ingen
  økning etter bruk av fotonsengen Galago
  Test av eliteutøvere
  De positive resultatene hos amatøridrettsutøvere ledet til
  spørsmålet om hvordan en slik test ville se ut med eliteutøvere.
  Til den planlagte testen av eliteutøvere fikk forfatteren støtte
  av idrettslederen Jochen Behle fra Hessischen Ski-Verbands
  (HSV) – skiforbundet i Hessen, samt fra Torald Rein,
  landslagstreneren i langrenn hos HSV.
  Totalt så gjennomgikk seks unge eliteutøvere fra HSV to
  testfaser med 14 dagers mellomrom.
  Treningsbelastningen deres de tre dagene før testen var høy,
  men ikke ekstrem. I tillegg ble utøvernes blodverdier fastslått
  før den første testfasen. Deretter gjennomførte de sine
  vanlige utholdenhetsøkter. Umiddelbart etter økten, samt
  etter en to timers restitusjonsperiode, som også ble
  gjennomført som normalt, ble utøvernes blodverdier
  kontrollert på nytt. I den andre testfasen som ble gjennomført
  etter 14 dager, restituerte utøverne innpakket i et pledd med
  integrert kvartsull ladet med fotonenergi, samt at de drakk
  fotonisert vann. Følgende resultater ble registrert:
 • Alle seks deltagerne forbedret restitusjonsområdet for
  kreatinkinase (CK) med i gjennomsnitt 8%.
 • Hos fire av deltagerne ble det målt en økning i den renale
  utskillelsen fra nyrene på 11%.
 • Hos halvparten av deltagerne kunne man se en
  forbedring av hjertemuskelverdiene (CK-MB) på
  gjennomsnittlig 15 til 20%.
 • Hos tre av deltagerne forbedret restitusjonsområdet for
  enzymet laktatdehydrogenase (LDH) seg med
  gjennomsnittlig 10%.
 • To av deltagerne forbedret restitusjonen av urinsyre med
  ca. 7%